Wat is de beste zorg voor uw vader of moeder?

Het is een probleem waar veel mensen vroeg of laat mee te maken krijgen: na een leven lang werken en kinderen opvoeden worden uw ouders ouder en hebben zij meer zorg nodig. In het verleden was het heel gebruikelijk dat uw ouders dan verhuisden naar een bejaardentehuis, waar ze dan kleiner gingen wonen en 24 uur per dag zorg aangeboden kregen. De tijden zijn drastisch veranderd en dit is niet meer vanzelfsprekend. Sterker nog de overheid zet vooral in op het zo lang mogelijk thuis laten wonen van ouderen, al dan niet met behulp van aangeboden zorg of mantelzorg dat vooral op de schouders van de kinderen terecht komt. Dit hoeft voor uw vader of moeder geen nadeel te zijn. Ouderen willen ook het liefst in hun eigen woning blijven wonen en zolang de gezondheid het nog toelaat is dit geen probleem. Anders wordt het wanneer één van de ouders lichamelijk of geestelijk dusdanig achteruit gaat, dat 24 uurs zorg onvermijdelijk is geworden. Welke opties heeft u als kinderen dan om er toch voor te zorgen dat uw ouders goed kunnen blijven wonen en ook goed verzorgd worden?

Mantelzorger worden

De goedkoopste optie is om als kinderen zelf enkele taken op te nemen en die daardoor dus mantelzorger worden. Dit hoeft nog niet eens om echte zware zorgtaken te gaan, maar dit kan ook gaan om simpele klussen, zoals het huishouden. Stofzuigen, ramen lappen, bed opmaken, zijn vaak de eerste klussen die ouderen niet meer kunnen uitvoeren. Als u hen daarmee dan ter hulp kunt zijn, maakt dit hun leven een stuk prettiger. Wanneer uw vader of moeder echt medische verzorging nodig heeft, dan ontstaan er vaak al wat problemen. Dit is vaak al een wat intensievere vorm van zorg dat veel tijd vergt. Deze tijd heeft u ook niet altijd, omdat u zelf ook een gezinsleven, een werkzaam leven en een sociaal leven heeft, waar het schema van een mantelzorger niet altijd in past. U kunt daarom eventueel in samenspraak met uw ouders, besluiten om professionele hulp in huis te halen.

Professionele hulp

Afhankelijk welk soort hulp u wilt uitbesteden, kunt u er voor kiezen om enkel medische zorg professioneel in te huren, maar ook huishoudelijk hulp is mogelijk, of zelfs beide vormen van zorg. Vooral als uw vader of moeder 24 uurs zorg nodig heeft, dan is het niet meer mogelijk om dit zelf in handen te nemen. Professionele 24 uurs zorg is dan nodig, waarbij u weet dat uw ouders in goede handen zijn en u niet belast wordt. Natuurlijk bent u bereid om uw ouders te helpen, maar u moet ook uw eigen grenzen kennen. Als u zelf namelijk overspannen raakt heeft u zelf ook hulp nodig en zijn uw ouders ook niet geholpen. Schroom daarom niet om na te denken over professionele zorg voor uw vader of moeder.