Wat een no show beleid kan betekenen voor u

De zorgsector is een van de meest complexe en belangrijkste binnen de huidige maatschappij. De zorg die zorgverleners kunnen verstrekken is in veel gevallen belangrijk, en soms zelfs onmisbaar. Toch is het belangrijk dat er een duidelijke communicatie bestaat tussen zorgverleners en zij die nood hebben aan zorg. Dat is onder andere waarom het no show beleid werd ontwikkeld.

 

Het no show beleid houdt in dat als een ziek persoon die een bepaald vast zorgplan volgt, niet op de afgesproken tijdstippen bij de zorgverlener opdaagt – zonder op voorhand een verwittiging te hebben gegeven – er een bepaalde compensatie wordt verwacht. Een dergelijk beleid kan u verschillende zaken leren, en een duidelijk beeld daarop is dan ook belangrijk.

 

Wat kan een no show regeling u leren?

 

Onderhoud een duidelijke communicatie met uw zorgverlener

Het spreekt voor zich dat duidelijke communicatie tussen de verstrekker van de zorg en de ontvanger belangrijk is. Toch laat het in de praktijk vaak te wensen over. Een no show regeling verplicht mensen die een bepaald zorgplan volgen om altijd in contact te staan met de zorgende partij. Op die manier blijft de communicatie duidelijk!

 

Laat uw zorgverlener iets weten als er zich problemen voordoen

Daarbij kan een dergelijk beleid u ook leren om de zorgverlener te verwittigen als er iets tussen uw afspraak komt of als er zich andere problemen voordoen met de planning. Als u de dokter op voorhand verwittigt, dan kan deze het tijdstip waarop u normaal gezien gekomen zou zijn toch vrijhouden. En dat komt hem of haar natuurlijk goed uit.

Vermijd mogelijke complicaties

Als u uw dokter echter niets op voorhand laat weten, dan komt hij of zij echter zowel financieel als organisatorisch in de problemen. Niet alleen is de zorgverlener in dit geval tijd kwijt, hij zal ook minder inkomsten hebben omdat hij niemand anders heeft kunnen helpen op dat moment. Doe dus uzelf én de zorgverlener een plezier: verwittig deze op voorhand bij een onverwachte situatie.

 

Het no show beleid, productief voor beide partijen29609189672_4ee402223f_b

De zorg is een sector waar zich soms heel wat problemen voordoen op het vlak van organisatie en regeling. Iedereen heeft goede zorg nodig, en dat brengt met zich mee dat er soms nogal wat chaos kan ontstaan. De no show regeling heeft als doet weer orde te brengen en als iedereen daaraan meewerkt wordt er zowel veel tijd als geld bespaard!