Aantal branden bij zorggebouwen gestegen

Afgelopen week zijn de cijfers van branden binnen gebouwen in het zorgsegment bekend gemaakt. De binnenbranden zijn naar recordhoogte gestegen. Maarliefst 1673 branden braken er uit in 2012. Onder deze gebouwen kun je bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingstehuizen voor ouderen of gehandicaptenzorg. Het jaar ervoor waren er “slechts”1081 branden.

Dodelijke afloop

In totaal waren er 5 slachtoffers die helaas de dood vonden. Deze cijfers duiden erop dat een hoop instellingen de veiligheid nog niet op orde hebben. De bedrijfshulpverlening is overdag meestal goed aanwezig, maar dit voorkomt echter niet de brand zelf.

Nachtpersoneel

’S Nachts is dit echter een ander verhaal. Er heerst meer schaarste onder het personeel wat deze diensten wilt draaien. Daardoor kan er in de nachtelijke uren vaak maar beperkt hulp worden geboden bij calamiteiten. Ook wordt er in sommige instellingen te weinig rekening gehouden  met de zelfredzaamheid van hun cliënten.

Opkomsttijd brandweer

De opkomsttijd van de brandweer is vaak wel vastgesteld. Deze wordt echter lang niet altijd gehaald. Er geld een tijd tussen de 6 en 8 minuten. Daarnaast zijn er nog vaak geen officiële regels omtrent BHV. Dit ziet de IbMz (Incidentbeheersing Management Zorginstellingen) ook graag gebeuren. Een BHV Cursus in het bedrijf is goed te volgen voor een gemiddeld personeelslid, en kan een hoop ellende besparen.