Kinderen met een ontwikkelingsachterstand

Kinderen die te maken hebben met een ontwikkelingsachterstand die ontwikkelen zich trager dan andere kinderen in dezelfde leeftijd. Door een ontwikkelingsachterstand is het mogelijk dat kinderen bijvoorbeeld later gaan rollen, kruipen, zitten, staan, lopen of praten ten opzichte van andere kinderen met dezelfde leeftijd. Het kan bij elke leeftijd mogelijk zijn dat er een ontwikkelingsachterstand ontdekt wordt, maar ernstige ontwikkelingsachterstanden bij kinderen vallen vaak al op als ze nog jong zijn.

Stimuleren

Het is voor kinderen belangrijk dat ze tijdens de ontwikkeling gestimuleerd worden. Zeker bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand is het belangrijk om hier veel tijd aan te besteden. Omdat het voor kind en omgeving leuk moet blijven kun je hier op een spelende manier mee bezig zijn.

Ondersteuning

Opvoeden van kinderen met een ontwikkelingsachterstand kan moeilijk zijn en ouders kunnen hierbij problemen ervaren. Ondersteuning kan komen in de vorm van Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding waarbij ervoor gezorgd wordt dat ouders competent worden in hun opvoedkunde. Er wordt bij ouders getracht het probleemoplossend vermogen te vergroten en de communicatie met hun kind te verbeteren. Het is de bedoeling dat na het ondersteuningstraject het gezin weer zo goed als mogelijk functioneert.

Zorgaanbod

Om kinderen met een ontwikkelingsachterstand te helpen zijn naast PPG, of Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding, nog enkele andere methoden die ingezet kunnen worden. Zo is er de afdeling Observatie, diagnostiek en dagbehandeling voor alle kinderen tot en met 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand. Samen met de verzorgers wordt er een plan samengesteld van de hulp die het beste bij het kind past. Dit zou kunnen komen in de vorm van fysiotherapie of logopedie.

Muziektherapie

Bij muziektherapie wordt muziek gebruikt om problemen en stoornissen te behandelen. Het wordt mede ingezet om kinderen hun emoties te laten tonen, aangezien dit verbaal vaak niet mogelijk is. Het werkt vaak bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking.

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van Prisma. Deze is te vinden op: http://www.prismanet.nl