Het verschil tussen palliatieve en terminale zorg

Palliatieve en terminale zorg zijn twee termen die vaak door elkaar gebruikt worden of juist voor dezelfde zorg aangezien worden. Vaak zie je deze misverstanden zelfs terug op beurzen, op websites of op voorlichtingsbrochures. Mensen vergissen zich er vaak in dat deze twee verschillende soorten zorg wel degelijk van elkaar verschillen. Hieronder lees je dan ook duidelijk wat het verschil is tussen deze twee soorten zorg.

Terminale zorg

Terminale zorg is zorg speciaal voor patiënten die een niet langere levensverwachting hebben dan drie maanden of zelfs minder. Bij deze vorm van zorg wordt er alles aangedaan om nare ziekteverschijnselen tegen te gaan. Ziekteverschijnselen die tegengegaan worden zijn vaak verschijnselen zoals pijn, jeuk of benauwdheid. daarnaast wordt er ook steun geboden voor geestelijke klachten. Geestelijke klachten die vaak voorkomen zijn bijvoorbeeld angst of zelfs depressiviteit. Kortom wordt er alles aangedaan om de laatste levensfase van de patiënt zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk te maken met alle nodige middelen.

Palliatieve zorg

Bij palliatieve zorg is het hoofddoel niet om de patiënt te genezen. Deze vorm van zorg wordt toegepast bij patiënten die niet meer te genezen zijn. Het doel van palliatieve zorg is om de patiënt een zo lang mogelijk leven te geven, zo ver dit mogelijk is. Naast het leven te verlengen is het doel ook om dit op zo een goed mogelijke manier te doen. Dit is vaak volgens de eigen wensen van de patiënt. Zo wordt er ook bij deze soort zorg alles aan gedaan om ongemakken te voorkomen en de klachten van de desbetreffende patiënt zo veel mogelijk te verlichten.

Het verschil

Tussen terminale zorg en palliatieve zorg zijn er dus eigenlijk wel overeenkomsten maar er is een heel groot verschil. Het grote verschil tussen deze twee is namelijk dat bij palliatieve zorg de fase waarin de patiënt zich bevindt nog heel lang kan duren, deze fase kan dan nog wel maanden en soms jaren duren, terwijl de terminale fase vaak heel kort is. Zoals hierboven vermeld is dit vaak niet langer dan drie maanden. Ook is het doel van palliatieve zorg om de kwaliteit van leven te optimaliseren en ook nog eens om het leven nog zo lang mogelijk te laten duren, terwijl bij terminale zorg er vooral heel veel aandacht besteed worden op de laatste fasen, een paar goede laatste maanden is dan ook het hoofddoel van terminale zorg.

 zorg 9-5-18